Ministeri d'Economia i Empresa - Govern d'Espanya

Ets a:

Informació i atenció al ciutadà

Consultes generals

L'atenció al ciutadà sobre demanda d'informació general del Ministeri, de les Secretaries d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa i de Comerç, d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, estructura organitzativa i funcionament ordinari dels serveis, es realitzarà en:

Seu central

Pº. de la Castellana, 162. 28046-Madrid

Per telèfon

+34 912 582 852

Consultes sobre convocatòries i altres activitats d'Investigació, Desenvolupament i Innovació

L'atenció al ciutadà referida a un primer nivell d'informació tant de les convocatòries d'ajudes del Ministeri en el marc del Pla Nacional de R+D+i com d'aquells altres temes relacionats amb el seu àmbit de competències d'interès per a la comunitat investigadora, empreses o públic en general, es realitzarà en:

Seu S.E. de R+D+i

Pº. de la Castellana, 162. 28046-Madrid

Per telèfon

+34 912 582 852

Queixes i suggeriments

Les queixes i suggeriments, a excepció de les relacionades amb la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa que es tramitaran a través del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, poden gestionar-se electrònicament o de forma presencial en el Registre del Ministeri del Pº de la Castellana 162, i en qualsevol dels Registres autoritzats en l'apartat 4 de l'article 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mapa de situación

Segueix-nos en ...

©2018 Ministeri d'Economia i Empresa