Ministeri d'Economia i Empresa - Govern d'Espanya

Ets a:

Informació i atenció al ciutadà

Consultes generals

L'atenció al ciutadà sobre demanda d'informació general del Ministeri, de les Secretaries d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa i de Comerç, d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, estructura organitzativa i funcionament ordinari dels serveis, es realitzarà en:

Seu central

Pº. de la Castellana, 162. 28046-Madrid

Por telèfon

+34 912 582 852

Consultas sobre convocatorias y otras actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación

Las consultas se realizarán en la página web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades al haber sido transferidas estas competencias.

Queixes i suggeriments

Les queixes i suggeriments, a excepció de les relacionades amb la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa que es tramitaran a través del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, poden gestionar-se electrònicament o de forma presencial en el Registre del Ministeri del Pº de la Castellana 162, i en qualsevol dels Registres autoritzats en l'apartat 4 de l'article 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Horario de información al público

Horario de información al público

Lunes a viernes de 9:00h a 17:30h

Sábados de 9:00h a 14:00h

 

Horario de verano (del 16 de junio al 15 de septiembre)

Lunes a viernes de 9:00h a 15:00h

Sábados de 9:00h a 14:00h

 

Mapa de situación

Síguenos en ...

©2018 Ministeri d'Economia i Empresa