Publicacions

El Centre de Publicacions de la Secretaria General Tècnica d'aquest Ministeri, a través de la llibreria virtual, posa a la disposició del públic tres tipus de publicacions:

  •  Publicacions periòdiques que aborden, fonamentalment, matèries de caràcter econòmic i comercial.
  • Monografies que el seu objectiu és col•laborar en la difusió d'innovacions que, en el seu moment, no concitaron la comprensió i el suport necessaris.
  • Edicions facsímils de llibres que revesteixen un especial interès en l'àmbit econòmic o comercial i els originals del qual es troben dipositats en la biblioteca central d'aquest ministeri.
    Amb la finalitat d'afavorir la seva divulgació moltes de les publicacions s'ofereixen en accés obert.