Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat - Govern d'Espanya

Estructura i competències

Correspon al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat la proposta i execució de la política del Govern en matèria econòmica i de reformes per a la millora de la competitivitat, d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació en tots els sectors, la política comercial i de suport a la empresa, així com la resta de competències i atribucions que li confereix l'ordenament jurídic.

Aquest Ministeri es structure en els Següents Òrgans Superiors i Directius:

 • La Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, de la qual depenen els Següents Òrgans Directius:
  • La Secretaria General del Tresor i Política Financera, amb rang de Subsecretaria, de la Depèn Que la Direcció General del Tresor.
  • La Direcció General de Política Econòmica.
  • La Direcció General d'Anàlisi Macroeconòmica i Economia Internacional.
  • La Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
  • Secretaria d'Estat de Comerç, de la qual depenen els Següents Òrgans Directius:
  • La Direcció General de Comerç Internacional i Inversions.
  • La Direcció General de Comerç Interior.
 • La Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, de la qual depenen els Següents Òrgans Directius:  
  • La Secretaria General de Ciència i Innovació, amb rang de Sotssecretaria.
  • La Direcció General de Política de Recerca, Desenvolupament i Innovació.
 • La Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, amb Rang de Subsecretaría, de la Depèn Que la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa.
 • La Subsecretaria d'Economia, Indústria i Competitivitat, de la Depèn Que la Secretaria General Tècnica.

  

 

COMPARTEIX AQUEST CONTINGUT

Si usted no puede visualizar este contenido, puede hacerlo a través de Facebook

Segueix-nos en ...

©2018 Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat