Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat - Govern d'Espanya

Estructura i competències

Correspon al Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat la proposta i execució de la política del Govern en matèria econòmica i de reformes per a la millora de la competitivitat, d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació en tots els sectors, la política comercial i de suport a la empresa, així com la resta de competències i atribucions que li confereix l'ordenament jurídic.

Aquest Ministeri s'estructura en els següents òrgans superiors:

  • La Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa
  • La Secretaria d'Estat de Comerç
  • La Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació

 

COMPARTEIX AQUEST CONTINGUT

Si usted no puede visualizar este contenido, puede hacerlo a través de Facebook

Segueix-nos en ...

©2017 Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat