Publicacións

O Centro de Publicacións da Secretaría Xeral Técnica deste Ministerio, a través da libraría virtual, pon a disposición do público tres tipos de publicacións:

  • Publicacións periódicas que abordan, fundamentalmente, materias de carácter económico e comercial.
  • Monografías cuxo obxectivo é colaborar na difusión de innovacións que, no seu momento, non concitaron a comprensión e o apoio necesarios.
  • Edicións facsímiles de libros que revisten un especial interese no ámbito económico ou comercial e cuxos orixinais se encontran depositados na biblioteca central deste ministerio.

Coa finalidade de favorecer a súa divulgación moitas das publicacións ofrécense en acceso aberto.

Publicacións electrónicas

Publicacións electrónicas

Publicacións en formatos PDF y ePub

Publicacións en papel

Publicacións en papel

Libros, revistas e facsímiles

Descarga directa

Descarga directa

Publicacións gratuítas