Publicacions

El Centre de Publicacions de la Secretaria General Tècnica d'aquest Ministeri, a través de la llibreria virtual, posa a la disposició del públic tres tipus de publicacions.

Tipus de publicacions

  • Publicacions periòdiques que aborden, fonamentalment, matèries de caràcter econòmic i comercial.
  • Monografies que el seu objectiu és col•laborar en la difusió d'innovacions que, en el seu moment, no concitaron la comprensió i el suport necessaris.
  • Edicions facsímils de llibres que revesteixen un especial interès en l'àmbit econòmic o comercial i els originals del qual es troben dipositats en la biblioteca central d'aquest ministeri.
    Amb la finalitat d'afavorir la seva divulgació moltes de les publicacions s'ofereixen en accés obert.
Publicaciones electrónicas

Publicaciones electrónicas

Publicaciones en formatos PDF y ePub

Publicaciones en papel

Publicaciones en papel

Libros, revistas y facsímiles

Descarga directa

Descarga directa

Publicaciones gratuitas