Publicacions

El Centre de Publicacions de la Secretaria General Tècnica d'aquest Ministeri, a través de la llibreria virtual, posa a la disposició del públic tres tipus de publicacions:

  •  Publicacions periòdiques que aborden, fonamentalment, matèries de caràcter econòmic i comercial.
  • Monografies que el seu objectiu és col•laborar en la difusió d'innovacions que, en el seu moment, no concitaron la comprensió i el suport necessaris.
  • Edicions facsímils de llibres que revesteixen un especial interès en l'àmbit econòmic o comercial i els originals del qual es troben dipositats en la biblioteca central d'aquest ministeri.
    Amb la finalitat d'afavorir la seva divulgació moltes de les publicacions s'ofereixen en accés obert.

 

Publicacions Electròniques

Publicacions Electròniques

Publicacions en formats PDF e ePub

Publicacions en paper

Publicacions en paper

Llibres, revistes i facsímils

Descàrrega directa

Descàrrega directa

Publicacions gratuïtes